Loading color scheme

DUÁLIS SZAKMAI KÉPZÉS

A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amely során az oktatási intézményben, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Duális képzésben a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát, versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

A tanuló juttatásai
  • A munkabér mértékében a tanuló (képzésben részt vevő személy) és a duális képzőhely állapodik meg.
  • A munkabér mértéke: a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) legalább hatvan százaléka, de legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes minimálbér összege.
  • Megállapításánál figyelembe kell venni: a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit.
  • A tanuló (képzésben részt vevő személy) számára az egyéb juttatásokat (pl. cafeteria) a választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb évente a tárgyév első hónapjának első napján érvényes minimálbér mértékéig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.
  • A tanuló (képzésben részt vevő személy) munkabérét és egyéb juttatásait igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.
  • A munkabér és egyéb juttatások a tanulót (képzésben részt vevő személyt) a szakképzési munkaszerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illetik meg. Ha a szakképzési munkaszerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót (képzésben részt vevő személyt) a munkabér és juttatások időarányos része illeti meg.

Szakképzési munkaszerződés az ágazati alapvizsgát követően köthető, nappali rendszerű oktatás esetén technikumban 11-13. évfolyamra.