Loading color scheme

Középfokú szakképző intézménybe történő beiratkozás 2023/2024

Részletes útmutató letöltése!

1.    Teendők a beiratkozás előtti időszakban

A KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY TEENDŐI

 • A KIFIR-ből kapott – a https://kifir2.kir.hu/eredmeny/ oldalon az intézményi belépés után a "Teljes végeredmény letöltése excelben" – lista alapján a felvett tanulók adatait a középfokú intézmények betöltik a KRÉTA rendszerbe 2023. június 1-től június 9-ig.
 • Az importálás az intézményi KRÉTA rendszer 2023/2024. tanév felületén érhető el, a bal felső sarokban található tanévválasztási funkció használatát követően.
 • A fellebbezés után felvett, illetve a pótfelvételi eljárás során felvételt nyert tanulók adatait az iskola módosítja a felületen, a teljesen új – a KIFIR-ből kiexportált listában egyáltalán nem szereplő – tanulók adatait nem lehet rögzíteni a KRÉTA beiskolázás rendszerében.
 • A szakképző intézménynek ellenőrizni szükséges, hogy az e-Ügyintézés oldalán a „Beállítások - Intézmény” menüpontban az „Intézményi adatok” felületen „Az intézmény középfokú köznevelési/szakképzési feladatot lát el” jelölés beállításra került. (Csak ebben az esetben tudja fogadni az intézmény az online módon, előzetesen beküldött adatokat.)
 • A középfokú intézmények a beiratkozás napjáig az e-Ügyintézés oldaláról a beérkezett BKI ügyekből szükség szerint kinyomtathatják a tanulók beiratkozási adatlapját, dokumentumait.

A SZÜLŐ TEENDŐI

 • Az e-Ügyintézés felületén 2023. június 14. és 2023. június 21. közötti időszakban a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a szakképző intézménybe a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
 • A szülők/törvényes képviselők csak azon középfokú intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
 • A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő/törvényes képviselő magával tudja vinni a középfokú szakképző intézménybe.

2.    Teendők a beiratkozás napjain

A tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. sz. mellékletének 34. pontja és a 2019. évi LXXX. törvény 34. § (2) bekezdése értelmében a 2023/2024. tanévre a középfokú iskolákba történő beiratkozás dátuma: 2023. június 21-23. (szerda – péntek).

A szülők/törvényes képviselők az intézmény honlapján tájékozódhatnak a pontos időpontról, feltételekről, lehetőségekről.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!

A KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY TEENDŐI

 • A beiratkozás informatikai támogatása

A szakképző intézmény megteheti, hogy a beiratkozást végző kollégák részére számítógépet biztosít, amelynek segítségével a szülők/törvényes képviselők személyes megjelenésekor helyben, azonnal kezelni tudják az adatokat az alábbi módon:

- Online beküldött adatok az intézményi KRÉTA felületre történő átküldése

Amely gyermek adatait online módon küldte be a szülő/törvényes képviselő, az adatokat a középfokú intézmény keresse meg az intézményi KRÉTA rendszer
e-Ügyintézés felületén, és ott a Döntés generálása menüpontban kattintson a „Tudomásul veszem” lehetőségre. Ekkor a tanuló adatai átkerülnek az intézmény KRÉTA rendszerébe (a KIFIR rendszerből importált adatok felületére), és a szülő/törvényes képviselő is kap egy visszajelzést a beiratkozás tényének tudomásul vételéről.

-  Adatok pontosítása, módosítása

A szakképző intézmény az eredeti dokumentumok alapján ellenőrzi az
e-Ügyintézés felületéről beküldött adatokat, szükség esetén módosítja azokat a KRÉTA felületén. A módosításokat a szülő/törvényes képviselő a kinyomtatott beiratkozási adatlapokon átvezeti és szignózza.

 • Beiratkozási adatok rögzítése kizárólag személyes megjelenéskor

Abban az esetben, ha a szülő/törvényes képviselő online módon, előzetesen nem küldte be gyermeke adatait, hanem a személyes beiratkozáskor kívánja azokat megadni, akkor a beiratkozásnál jelen lévő oktató/pedagógus/alkalmazott a KRÉTA rendszerben megkeresi – a KIFIR rendszerből áttöltött adatok alapján – a tanuló adatlapját, és a hiányzó adatokat a nyomtatott adatlapon kitöltött adatoknak megfelelően kézzel felviszi a rendszerbe.

3.    Teendők a beiratkozás után

A KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY TEENDŐI

 • A beiratkozott tanulókat a középfokú iskola a KRÉTA rendszerben a 2023/2024. tanév felületén osztályba sorolja.

 

Beiratkozás a 2023/2024 tanévre

A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről szóló rendelet 8. § Az Nkt. 50. § alapján tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2023/2024. tanév 9. évfolyamára való beiratkozás
időpontja:

2023. június 21-23., 8.00 – 15.00 óra

alábbi beosztás szerint:

2023. június 21. (szerda): 

 • 0020 (automatikai technikus)
 • 0021 (elektronikai technikus)
 • 0023 (gépgyártás-technológiai technikus)
 • 0027 (vegyész technikus)

2023. június 22. (csütörtök): 

 • 0022 (gépjármű-mechatronikai technikus)
 • 0025 (szoftverfejlesztő és –tesztelő)

2023. június 23. (péntek): 

 • 0024 (mechatronikai technikus)
 • 0026 (sportedző – sportszervező)

Kérem, hogy a beosztás szerint szíveskedjen(ek) megjelenni!
Helyszín: TSZC Bánki Donát - Péch Antal Technikum 'B' Épület

Pótfelvételi és átjelentkezés

Felvételi eljárás, pótfelvételi vagy átjelentkezés!

1. Rendkívüli felvételi eljárás: 2023. május 8-19. Csak iskola nélkül maradtaknak!
Tanulmányi területek
- 0021 elektronikai technikus
- 0022 gépjármű-mechatronikai technikus
- 0023 gépgyártás-technológiai technikus
- 0024 mechatronikai technikus

Az ehhez kapcsolódó jelentkezési lap itt letölthető.

2. Átjelentkezési lehetőség!
Átjelentkezési lap itt letölthető.

Végleges felvételi lista 2023

Kedves Szülők, kedves Diákok!

A végleges felvételi listát az alábbi Excel fájlban mellékeltük. A munkafüzet fülecskéin alul látható szakonként bontva a felvettek azonosítója vagy kódja.

Gratulálunk a felvetteknek, szeretettel várjuk őket! 

Végleges felvételi lista