Loading color scheme

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Szakmajegyzék száma

506131203

Mit csinál a szoftverfejlesztő és -tesztelő?

A Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes-, asztali- és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával. Önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői- és verziókezelő eszközöket. Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Mit tud a tanuló az ágazati alapoktatás végén (9-10. évfolyam)?

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás végén a tanulók rálátással rendelkeznek az ágazat minden fontos részterületére, ami biztosítja számukra, hogy megalapozott döntést hozzanak arról, hogy melyik szakmában szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Ennek megfelelően mindenki tisztában lesz alapszinten a számítógép és a mobil eszközök működésével, szükség esetén szétszed és összeszerel egy számítógépet, telepíti az operációs rendszert, otthoni vezetékes- és vezeték nélküli hálózatot állít be, elkészít egy weblapot, kisebb alkalmazásokat kódol, elektronikai kapcsolásokat állít össze, valamint betekintést nyer a mesterséges intelligencia és más jövőbe mutató technológiák felhasználási lehetőségeibe. Az alapvető szakmai készségeken túl kiemelt szerep jut az alapoktatásban a társas és kommunikációs készségek fejlesztésének is, a tanulók képessé válnak egymással együttműködve, csapatban, projekt alapon dolgozni.

Mit tud a tanuló a szakirányú oktatás végén (11-13. évfolyam)?

A szakirányú oktatás olyan tudás megszerzését biztosítja, mely speciálisan a szoftverfejlesztő és –tesztelő munkakör betöltéséhez szükséges. A 3 év során a diákok megtanulnak magasabb szinten is programozni több programnyelven, emelt szintű ismereteket kapnak weboldalak készítéséhez, megtanulnak adatbázisokat tervezni, és mindezeket projektszemléletben kezelni. Manuális és automatizált szoftvertesztelést végezve képesek lesznek ellenőrizni a szoftver hibátlan működését, dokumentálni  a tesztek eredményét. Folytatódik a társas és kommunikációs készségek fejlesztése, és természetesen a hangsúly az együttműködésen, csapatmunkán és a projektben való gondolkodáson van.

Milyen típusú cégeknél tud elhelyezkedni?

Az informatika ma már minden cégnél jelen van, a nagyobbak iparágtól függetlenül képesek saját fejlesztő csapat fenntartására. A bankok, ipari üzemek, kereskedelmi vállalatok, telekommunikációs cégek keresnek ilyen munkaerőt. A kisebbeknek informatikai vállalkozásoknál dolgozó programozók fejlesztenek.  Manapság önálló szakmaként keresett a szoftvertesztelő is. Sok cégnél mindkét munkakör egyre gyakrabban otthonról is végezhető.

Kereseti lehetőségek:

Magyarországon az IT szférában dolgozók átlagosan bruttó 400 ezer és 1,5 millió forint között vihetnek haza.  A skála széles, a pontos összeg attól függ, hogy a fejlesztés mely ágáról beszélünk (Java, C++, mobilalkalmazás, adatbázis stb.), valamint milyen szaktudással és gyakorlattal párosul a végzettséget igazoló papír. A 450-500 ezer forintos havi fizetés átlagosnak tekinthető szinte mindegyik junior pozícióra.

Mit tanul a szoftverfejlesztő és –tesztelő?

Ágazati alapoktatásban: 

Informatikai és távközlési alapok: PC részei, összeszerelés, karbantartás, virtualizáció, felhőtechnológiák, Windows telepítése, konfigurációja, hálózati protokollok és modellek, kapcsolók, IP címzés, IT biztonság, otthoni és kisvállalati hálózatok építése és beállítása.

Programozási alapok: Webszerkesztés, reszponzív weboldalak, JavaScript, Python alapok.

IKT projektmunka: Önismeret, kommunikáció, csapatmunka, prezentációs készségek, projektszervezés.

Szakirányú oktatásban:

Asztali alkalmazások fejlesztése: Procedurális és objektumorientált szoftverfejlesztés, metódusok, kivételkezelés, objektumorientált fejlesztés, grafikus programozás

Adatbázis-kezelés: Adatbázis tervezés, létrehozás, lekérdezések, adatvezérlő utasítások, tárolt objektumok

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése: Haladó szintű objektumorientált programozás, a tiszta kód elmélete és gyakorlata, unit tesztelés, projektmunka.

Szoftvertesztelés: Szoftvertesztelés alapjai, módszertanok, módszerek, 

Webprogramozás: HTML, CSS, JavaScript, CMS rendszerek.

Frontend programozás és tesztelés: JavaScript, AJAX, Frontend készítésére szolgáló JavaScript framework, tartalomkezelő keretrendszer CMS – használata, intergrációs tesztelés

Backend programozás és tesztelés: Backend készítésére szolgáló keretrendszer, Rétegelt architektúra és ORM, A REST szoftverarchitektúra alapjai és REST API kiszolgáló készítése

IKT projektmunka: Önismeret, kommunikáció, csapatmunka, prezentációs készségek, projektszervezés.

Szakmai angol: Hallás utáni szövegértés, szóbeli kommunikáció, Szóbeli kommunikáció IT -környezetben, projektalapon, Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail, Keresés és ismeretszerzés angol nyelven.