Loading color scheme

A tanév rendje

 

Időpont

Tevékenység, esemény

2021. augusztus 31.

Tanévnyitó értekezlet

2021. szeptember 01.

Tanévnyitó 8:00

A tanév első tanítási napja a 2021/2022. tanévben

A munkaközösségek munkaterveinek elkészítése

2021. szeptember 1.

Tankönyvosztás egyéni beosztás szerint

2021. szeptember 5.

A szakmai vizsga bejelentésének határideje

2021. szeptember 09.

DÖK alakuló értekezlet

2021. szeptember 14-től

GINOP 6.2.2.-VEKOP-15-2016-00001számú projekt keretében a kilencedik évfolyamos tanulók bementi mérése és 10. évfolyamosok  kimeneti mérése (szövegértés, matematika)

2021. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a  középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.

2021. szeptember 15-ig

Az iskolai tankönyvek pótrendelésének határideje

2021. szeptember 24.

Magyar Diáksport Napja témanap

Részvétel a Városi Diákönkormányzat drog ellenes programjában

2021. szeptember

Mazsola avató

2021. október 4.

Szülői értekezlet, Fogadóóra, Szülői MK alakuló ülése

2021. október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2021. október

Szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, írásbeli és interaktív  vizsgatevékenysége

2021. október 09-24.

Europe Code Week, Programozás Hete

2021. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a  honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2021. október

Regionális angol nyelvi verseny

Országos angol nyelvi verseny

2021. október 22.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

2021. október 23. –

2021. november 1.

Őszi szünet (utolsó tanítási nap 2021. okt. 22. péntek, első tanítási nap  2020. nov. 2. kedd)

2021. november

Hódítsd meg a biteket!

2021. november

OKTV Informatika I-II. kategória

Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny

2021. november

Helyesírási verseny 9-12. évfolyam

2021. október –

2022. január

SZKT, OSZKTV és tanulmányi versenyekre történő felkészülés

2021. december

Kazinczy- verseny 9-12. évfolyam

Szóhasználati verseny

2021. december

Nyelvi vetélkedő és teadélután

2021. december

Adventi barkácsolás

2021. december 22. – 2022. január 02.

téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 21. (kedd),  a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

2022. január 21.

A tanítási év első félévének utolsó tanítási napja

Osztályozó értekezlet

2022. január

Ágazati alapvizsgák a felnőttképzésben résztvevő 13. évfolyam  tanulóinak

2022. január 28.

Félévi munkaközösségi és tantestületi értekezlet

2022. február 04.

Szalagavató

2022. február 07.

Félévi értekezlet

2022. február 08.

Szülői értekezlet, fogadóóra

2022. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a  középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló  közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a  tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2022. február

ÁSZÉV Inf. ism.

Legyél Te is informatikus! (inf. oktatási konferencia)

2022. február 25.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

2022. március 07-11.

A „Pénz 7” pénzügyi és vállalkozói témahét

2022. március 11.

Az országos kompetencia méréshez szükséges adatok megküldése az  OH részére

2022. március 11-14

Március 15-ei nemzeti ünnep

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  eseményeiről

2022. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a  jelentkezők felvételi jegyzékét.

2022. március

PPT-s házi verseny

Kossuth Regionális szakfordító verseny

2022. április 4-8.

Digitális témahét

2022. április 13.

Diáknap

2022. április 14. – 2022.  április 19.

tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda),  a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

2022. április 16.

Holokauszt áldozatainak emléknapja

2022. április

Lányok napja

Költészeti napi vetélkedő

2022. április 25-29.

Fenntarthatósági Témahét

2021. április-május

Ágazati alapvizsgák a nappali oktatás első szakképzési évfolyam  tanulóinak

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az  elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános  iskoláknak.

2022. április 29.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési  évfolyamán az utolsó tanítási nap.

2022. április 29.

Ballagás

2022. május 02.

A 2022. évi május- júniusi írásbeli érettségi vizsgák kezdő időpontja

2022. május

A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint  írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége

2022. május 15-ig

Orvosi szűrővizsgálat: könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés órára

2022. május .

Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon

2022. május 31.

Az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és  kötelező olvasmányok jegyzékének közzététele

2022. május–június

Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze és

vizsgatevékenysége

2022. június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja

2022. június 15.

Tanév utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet

2022. június 16.

Nyári gyakorlat kezdete

2022. június 23. 9:00

Tanévzáró ünnepség, Bizonyítványok kiosztása

2022. június 22 – 24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, az iskola igazgatója által  meghatározott időben

202. június 29.

Tanévzáró tantestületi értekezlet